Skip to content

Rømningsplaner

Etterlysende rømningsplaner til skip og land

NS3925:2013 Brannvern – Rømningsplaner

Vi leverer etterlysende rømningsplaner ihht gjeldende standarder for skip og landbasert bygg. Produktet er testet i henhold til de krav som gjelder for etterlysende rømningsplaner.

Rømningsplanene leveres etterlysende enten på PVC eller i akrylramme.

Bestill her!

Skilt og symboler på rømningsplanen skal være ihht ISO 7010, ISO 24409 og ISO 3864. Vi viser forøvrig til ISO 17631 for skip og maritimt, og ISO 23601 og NS 3926 for landbaserte bygg.

Aktuelt