Skip to content

LLL

Low Location Lightning

En alvorlig konsekvens av brann er røykspredningen. Denne forverrer sikten ved rømning, og ledelinjer er et system som gjør det mulig å holde rømningsveier synlig. Her prosjekterer vi inn ledelinjer som både hensyntar krav til sikker rømning men også det estetiske. Vi har flere løsninger som passer alle typer overflater.

Prolink® prosjekterer, produserer og monterer lavtliggende ledelinjer som tilfredsstiller de fleste ladelysforhold og de strengeste krav.