Skip to content

Vi er ISO-sertifisert

22/11/2021

ISO 9001 og ISO 14001

Vi er svært stolte av å kunne meddele at Prolink International AS nå er sertifisert ved de internasjonale standardene:

  • Ledelsessystemer for kvalitet, ISO 9001
  • Ledelsessystemer for miljø, ISO 14001

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel for vår bedrift der vi kan dokumentere våre systemer for kvalitet og miljø, slik at våre kunder kan være sikre på at Prolink International AS er en leverandør av solid kvalitet.

ISO 9001 og 14001

ISO 9001 er et bevis på at vi hver eneste dag jobber for å opprettholde, men også kontinuerlig forbedring av, kvalitet i vårt arbeid slik at vi møter våre kunders krav til både kvalitet og kundetilfredshet.

ISO 14001 er et bevis på at Prolink International AS har etablert praksis for styring av bedriftens påvirkninger på ytre miljø. Standarden bekrefter at vi har en fungerende miljøledelse der vi hensyntar og risikovurderer alle våre miljøbelastninger og annen påvirkning på ytre miljø, og iverksetter tiltak der det er nødvendig.

Vi har i løpet av høsten 2021 jobbet med å optimalisere vårt arbeid rundt kvalitet og miljø, og vi kan nå smykke oss med de anerkjente sertifikatene. De internasjonale ISO-standardene er generelle standarder og baseres hovedsakelig på kontinuerlig forbedring innad i bedriften, og overholdelse av regelverk. Dette betyr dermed at vårt arbeid for topp kvalitet og reduksjon av miljøpåvirkning ikke stopper her. Vi vil fortsette arbeidet rundt kvalitetssikring og miljøstyring slik at vi opprettholder vårt konkurransefortrinn også i fremtiden.

 

Aktuelt