Skip to content

Prolink International har blitt medlem i Arctic Cluster Team

09/07/2021

Prolink International AS er meget stolt av å kunne meddele at vi har blitt tatt opp som en del av medlemmene i Arctic Cluster Team.

Arctic Cluster Team (ACT) er en av Norges ledende industriklynger som jobber for å være en spydspiss i bærekraftig omstilling av Norge. Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien skal ACT bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen.

Klyngen består av over 90 medlemmer som har et felles mål om bærekraftig omstilling, oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser.

Gjennom dette partnerskapet ser vi frem til å kunne bedre våre forutsetninger for en enda mer bærekraftig fremtid for Prolink.

Du kan lese mer om ACT på deres nettside ved å klikke her.

Aktuelt