Skip to content

Om Prolink International AS

Sertifikater

ISO 9001 og 14001

Høsten 2021 startet vi arbeidet med å kunne bli sertifisert etter de internasjonale standardene ISO 9001 for kvalitet og 14001 for miljø. I November 2021 kunne vi etter hardt arbeid smykke oss med disse sertifikatene. Vi ønsket oss verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring for å etablere et velfungerende kvalitetsstyringssystem som igjen gir Prolink økte fortjenester ved å implementere prosesser og fortløpende kontroller av sammenkoblinger innad våre avdelinger. Videre jobber vi også for å øke effektiviteten, samspillet og kvaliteten i organisasjonen ved bruk av standarden.

Kontroll og luminansmålinger
Maritimt

Prolink International AS har i en årrekke vært sertifisert av Det Norske Veritas. Sertifiseringene innebærer at vi er godkjent både som produsent og kontrollør av etterlysende ledesystemer.

 

Vi er også registrert leverandør hos StartBANK

Aktuelt