Skip to content

Om Prolink International AS

Kvalitet- og miljøpolicy

Prolink International AS jobber for å være den ledende kvalitetsleverandøren innenfor etterlysende systemer på det norske markedet. Vi jobber også for å være den foretrukne leverandøren på det internasjonale markedet.

Prolink skal være en levedyktig bedrift som tilfredsstiller alle krav til kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø. Dette innebærer at vi hver dag gjennom et kontinuerlig fokus på overnevnte skal sikre en bærekraftig drift som har positive virkninger på vår produktivitet, lønnsomhet, konkurranseevne, markedsposisjon og omdømme. Prolink skal bidra med de miljøforbedringer som er mulig innenfor vår virksomhet. Som minimum skal vi til enhver tid overholde de gitte miljølover- og krav der vi driver vår virksomhet. Vi krever at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømål.

For å oppnå våre mål skal Prolink

  • I den grad det er økonomisk forsvarlig og fysisk mulig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp
  • Ha et bevisst samarbeid med våre leverandører og kunder
  • Arbeide forebyggende innen ytre miljø og aktivt informere om vårt miljøarbeid
  • Bidra til å styrke miljøbevisstheten blant våre ansatte gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering

 

 

Aktuelt