Skip to content

Lavtmonterte ledelinje

For korridorer og trapperom

En alvorlig konsekvens av brann er røykspredningen. Denne forverrer sikten ved rømning, og ledelinjer er et system som gjør det mulig å holde rømningsveier synlig.

I henhold til SOLAS 2014 3.2.5.1:
I tillegg til nødbelysningen som kreves etter regel II-1/42 og III/11.5, skal rømningsveier, herunder trapper og utganger, være merket med belysning eller selvlysende striper plassert ikke mer enn 300 mm over dekket, langs hele rømningsveien, herunder ved hjørner og i kryss er det et krav om at alle maritime fartøy med over 36 passasjerer ombord, skal ha ledelinjer montert.

Prolink prosjekterer derfor ledelinjer som både hensyntar krav til sikker rømning, men også det estetiske. Vi har ulike løsninger som passer alle typer overflater.

Linjemerking

Trappemerking

 

 

Aktuelt