Skip to content

Lavtliggende ledelinjer (LLL)

For korridor og trapperom

En alvorlig konsekvens av brann er røykspredningen. Denne forverrer sikten ved rømning, og ledelinjer er et system som gjør det mulig å holde rømningsveier synlig. Her prosjekterer vi inn ledelinjer som både hensyntar krav til sikker rømning men også det estetiske. Vi har flere løsninger som passer alle typer overflater.

Prolink International AS prosjekterer, produserer og monterer lavtliggende ledelinjer som tilfredsstiller de fleste ladelysforhold og de strengeste krav.

Linjemerking

Dots montert på ulike gulvflater

Lavtmonterte ledelinje

Trappemerking

Aktuelt