Skip to content

Etterlysende maling

Merking av rømningsvei på betonggulv

(Siden er under arbeid)

I røffe gulvflater og miljøer er det utfordrende å få lim eller tape til å holde. Her har Prolink International AS utviklet en etterlysende maling som oppfyller Statens Vegvesens krav for veimerking.

Den etterlysende malingen er robust for ytre påkjenninger og brukes i industri, renseanlegg, kraftverk og i tunnel.

 

Aktuelt