Skip to content

Klæbu helse- og velferdssenter

27/04/2021

Illustrasjon: PKA

Nybygg av lege- og helsesenter som består av en bygning i Trondheim med 60 leiligheter på 2 etasjer. Selve byggingen startet September 2019 med en beregnet byggeperiode på 24 måneder til en anslått kostnad på 227 mnok.

Prolink International AS har levert etterlysende ledesystemer.

Aktuelt