Skip to content

Kvæfjord Helsehus

24/01/2021

Foto: Smilehullet

Samlokalisering av helsetilbud i Kvæfjord, og Helsehuset åpnet våren 2021. I helsehuset finnes legetjenesten, helsestasjon, fysio- og ergoterapien, psykolog, samt korttidsavdeling. Nedenfor finnes videopresentasjon fra innsiden av helsehuset.

Prolink International AS har levert etterlysende ledesystemer i helsehuset.

Aktuelt