Skip to content

Størrelse og leseavstand

27/05/2021

Hvor stort må skiltet være?

Størrelse og leseavstand

Hvor stort må skiltet være for å oppfylle gjeldende krav? Størrelsen på skiltet avhenger av hvor lang avstand skiltet skal kunne leses fra. I NS3926-1:2017 «Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk – Del 1: Planlegging, utforming og kontroll» vises det til at «for høyt monterte markeringsskilt skal avstandsfaktor være z < 100 for alle områder«. Formelen blir derfor synsavstand i meter : høyden på skiltet (mm)

Z = l / h

Tabellen viser hva som er godkjent maksimal leseavstand for et utvalg av skilt basert på NS3926-1:2017

Aktuelt